Asiakassopimusehdot

Asiakassopimusehdot

 

Hyvinkään Uimaseura ry (myöhemmin HyUS) laatimat sopimusehdot koskevat HyUSin ja kuluttajan välisiä sopimuksia. Hyvään asiakaspalveluun kuuluu jäsensopimusehtojen molemminpuolinen noudattaminen, kaikkien asiakkaiden kohdalla tasapuolisesti ja yhdenmukaisesti.

HyUS tarjoaa vesiliikuntapalveluja (esimerkiksi uimakouluja, tekniikkakouluja, vauvauintia ym.) niitä ostaville henkilöille. Palvelut sisältävät ohjattua toimintaa koulutettujen ohjaajien toimesta. Tuotteet maksetaan tilisiirtona ilmoittautumisen yhteydessä muodostuvan laskun mukaisesti.

HyUSin kurssijäsenyys on voimassa kyseisen kurssin ajan. Kurssijäsenyys on aina henkilökohtainen ja kurssikohtainen. Alle 18-vuotiaan sopimuksen hyväksyy ilmoittautumisen yhteydessä huoltaja.

 1. Kurssijäsenmaksua ei palauteta kurssin alettua muissa kuin kohdassa 3. mainituissa erikoistapauksissa. Mikäli peruutus tehdään ennen kurssin alkua, järjestäjällä (HyUS) on oikeus periä asiakkaalta kulloinkin voimassa oleva käsittelymaksu. Voimassa oleva käsittelymaksu on 15 Eur. Peruutuksen alle 7 (seitsemän) vuorokautta ennen kurssin alkua voi tehdä vain lääkärintodistusta vastaan.
   
 2. Kurssijäsenyys voidaan tietyissä erikoistapauksissa, kuten esim. pitkäaikainen sairaus (yli 1 kuukausi), raskaus tai armeija, keskeyttää. Edellämainituissa keskeytystapauksissa asiakkaan on esitettävä kirjallinen todistus. Kesken kurssikauden keskeytetty kurssijäsenyys käsitellään em. tapauksissa aina tapauskohtaisesti.
   
 3. Mikäli opetustunti joudutaan perumaan kurssin järjestäjästä (HyUS) johtumattomasta syystä, peruuntuminen ei oikeuta osallistumismaksun palauttamiseen asiakkaalle eikä korvaavien ohjaustuntien järjestämiseen. Tällainen ennalta arvaamaton tilanne voi olla esim. veden likaantuminen, joka estää altaan käytön asiakkailta ja kurssilaisilta kyseisenä ajankohtana.
   
 4. HyUSin järjestämille kursseille ei saa tuoda ylimääräisenä ystäviä tai muita perheenjäseniä vieraaksi. Lapsi-vanhempi -kursseilla sekä vauva-, perhe- ja sisarusuinneissa vanhemmat vastaavat oman lapsensa turvallisuudesta noudattamalla ohjaajan antamia ohjeita uinnin aikana ja sen jälkeen.
   
 5. Mikäli asiakas ei noudata sopimusehtoja, osallistujan kurssijäsenyys voidaan irtisanoa päättymään välittömästi ilman velvollisuutta palauttaa kurssimaksua.
   
 6. HyUS pidättää oikeuden muutoksiin. Mikäli kurssi joudutaan esimerkiksi perumaan ennen sen alkua, palautetaan kurssimaksu asiakkaalle kokonaisuudessaan. Kurssin peruuntumisen syynä voi olla esimerkiksi se, ettei minimiosallistujamäärä täyty.